PORTRETT AV GULLSMED: JOHANNE DALENE

PORTRETT AV GULLSMED: JOHANNE DALENE

Navn: Johanne Dalene

Tittel: Gullsmed

Bakgrunn: Studert design og gullsmedhåndverk, og ble ferdig utdannet gullsmed i 2021 fra Valle i Setesdal

Vi ønsker å gi nyutdannede gullsmeder muligheter, og Johanne er vår nyeste ansatte med kortest erfaring. Hun utmerket seg med sine ferdigheter i avgangskullet i 2021 fra gullsmedlinja i Valle, og begynte ved vårt verksted sommeren 2021. Johanne er opptatt av edle stener og metaller, og inspireres av å forme metallet til å bli fine smykker.

I Johanne har vi et ungt talent som interesserer seg for 3D-tegning, og hennes ferdigheter kommer til sin rett når det gjelder å ta nye skisser og ideer gjennom tegneprogrammer, fram til en modell vi kan printe ut på en 3D printer. Hennes kunnskaper er derfor viktig i utviklingen av nye egenproduserte smykker.

Johanne har selv vært med å videreutvikle den klassiske enstensringen med navn Superstar. Hun tegnet den opp med diamanter også på ringskinna – og dette har blitt Johannes nye favoritt i kolleksjonen. Se ringene her: Superstar i hvitt gull & Superstar i gult gull